Return to site

Prawie połowa Polaków grozi dziecku biciem. Przygotuj się przed ciążą abyś uniknęła tego błędu!

Masz potrzebę założenia rodziny. Pragniesz uporządkowanego i pełnego miłości życia. Aby tak się stało, koniecznie w pierwszej kolejności uporządkuj swoje wnętrze.

Jak wynika z tegorocznego monitoringu rzecznika praw dziecka 46 proc. Polaków akceptuje uderzenie dziecka jako metodę wychowawczą, co szósty sądzi, że tzw. lanie nie zaszkodzi.

Ale uwaga jest szansa. Od 2011 roku powiększyła się liczba przeciwników bicia dzieci ponad dwukrotnie.

Współczesna nauka udowadnia szkodliwość bicia dzieci i dawania im klapsów, zwraca uwagę na poważne konsekwencje tych działań. Jak mówi Marek Michalak, rzecznik praw dziecka kary cielesne powodują neurofizjologiczne następstwa, głównie zaburzenia poznawcze. Karom fizycznym głównie sprzeciwiają się młodzi rodzice. UF, co za ulga. Klaps jest przemocą wobec dziecka. Biciem pokazujesz swoją słabość. Silna osoba stosuje inne metody wychowawcze - stosuje modelowanie poprzez własne zachowanie.

Nawet jeśli klapsy czy bicie są sporadyczne to i tak niosą za sobą poważne konsekwencje. Agresja rodzi agresję. Bicie wywołuje bunt i przekorę w dziecku. Są powodem narastających trudności z dzieckiem.

Niektóre dzieci reagują dokładnie odwrotnie. Powstaje w nich napięcie i nieprzyjemny stan wewnętrzny wywołany biciem, duszą go, ugniatają w sobie, co w dłuższej perspektywie przekłada się na problemy zarówno po stronie ciała (choroby) jak i ducha (psychiczne – lęki, depresje). Badania pokazują, bicie rozwija w dziecku niską samoocenę, która utrzymuje się także w dorosłym życiu.

Są badania, które ujawniają, że dzieci bite częściej wpadają w uzależnienia. Częściej sięgają po alkohol, papierosy i narkotyki. Badania z użyciem tomografii, przedstawiły, że kary cielesne powodują zmiany neurofizjologiczne w mózgu – dziecko może mieć poważne zaburzenia poznawcze, zaburzenia koncentracji uwagi, obniżony poziom inteligencji. Doświadczenie kar cielesnych skutkuje rozwojem w dziecku przekonania, że silniejszy ma rację i przenosi te zachowania w stosunku do innych.

Zaoszczędź tego dziecku. Zaoszczędź mu chodzenia po psychologach, terapeutach, lekarzach. Przygotuj się do ciąży. Przepracuj siebie. Stwórz solidny fundament pod jeszcze nie poczęte życie.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly